Aydınlık Seviyesi Ölçüm Raporu

AYDINLIK SEVİYESİ ÖLÇÜM RAPORU NEDİR?lüxmetre

Tesiste bulunan armatürlerin tesise yeterli olup olmadığını belirten bir rapor olup İş Güvenliği ve İlgili yönetmeliklerde belirtildiği üzere periyodik olarak yılda 1 kere yapılmak zorundadır

AYDINLIK SEVİYESİ ÖLÇÜM RAPORU NELERİ KAPSAR?

Aydınlık seviyesi raporun da;

Tesiste bulunan tüm armatürlerin lüks değerleri çıkarılıp hesaplamalar yapılarak tesisin aydınlık şiddetinin uygunluğu denetlenir. Ayrıca Gerekli kontroller EMO' ya kayıtlı yetkili bir Elektrik Mühendisi tarafından yapılıp, örneğini göreceğiniz şekilde raporlandırılır.

Aydınlık seviyesi ölçüm raporu örneği için tıklayınız