Topraklama Ölçüm Raporları

toprak toprak

TOPRAKLAMA NEDİR?

Elektrikle çalışan tüm işletme cihazlarının aktif olmayan metal bölümlerinin uygun kesitli bir iletken vasıtasıyla toprakla irtibatlanmasıdır.

TOPRAKLAMANIN SINIFLANDIRILMASI

Topraklama üç amaca göre sınıflandırılmaktadır.

  1. KORUMA TOPRAKLAMASI

İnsanların ve canlıların tehlike arz edecek boyutlardaki dokunma gerilimlerine karşı korunabilmesi amaçlı yapılan işletme cihazlarının aktif olmayan metal kısımlarının topraklanması işlemidir. (ör: CNC Makine Koruma Topraklaması )

2. İŞLETME TOPRAKLAMASI

Cihazların işletme anında gerilim altında olabilen kısımlarının uygun kesitli iletkenler vasıtasıyla topraklanması işlemidir. (ör: Transformatör yıldız noktası topraklaması)

3. FONKSİYON TOPRAKLAMASI

Herhangi bir tesisin veya işletme cihazının istenilen görevi (fonksiyonu) yerine getirebilmesi için gerekli topraklama işlemidir. (ör: Parafudr Topraklaması)

TOPRAKLAMA ve KAÇAK AKIM RÖLESİNIN ( A.A.A) GEREKLİLİĞİ ve RAPORLANDIRMA

Topraklamanın önemi, İşletme cihazlarında herhangi bir kısa devre, yalıtım bozukluğu, insan veya canlılar kaynaklı oluşabilecek her türlü hatalar sonucu elektrik çarpmalarını önlemektir.

Ayrıca insan vücudunun yönetmelik ve yapılan hesaplar sonucu elektrik çarpmasına ne kadar süre ve gerilim seviyesinde dayanabildiği belirtilmektedir.

Müsaade edilen dokunma gerilimleri;

AG(Alçak Gerilim) tesislerinde : 50 V

Islak yer, şantiye vb. alanlarda : 25 V

AG şebekelerde hatalı devre 5 s içinde kesilmek zorundadır.

Ayrıca Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği madde8-a4/iii belirtildiği üzere yapılan topraklamanın direnç değeri hususunda;

R < 50 V / Ia şartının hesabını istemektedir.

Ülkemizde topraklama sistemleri genel olarak TT- tipi sistemdir. Bu tip şebekelerde topraklama geçiş direncinin gerekli korumayı yapabilmesi için çok küçük değerlerde olması gerekmektedir. İstenilen topraklama direnç değerini elde etmek pratikte mümkün olmadığından Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliklerinde TT şebekelerde Kaçak Akım Rölesi (A.A.A) kullanımını zorunlu kılmıştır.

Bu sebeple;

Tesislerden istenen yıllık periyodik topraklama ölçüm raporlarında (aşağıda örnekte verilmiştir. ) tesisin topraklama direnç değerlerinin uygun olabilmesi için yukarıda belirtilen Kaçak Akım Rölesi Kullanılması gereklidir. Aksi takdir de ölçüm raporlarında topraklama direnç değerleri için uygunluk verilmez ve Kaçak Akım Rölesinin takılması önerilir.

Ayrıca gerekli ölçümler EMO'ya kayıtlı bir Elektrik Mühendisi tarafından yapılıp örnekteki şekilde raporlandırılır.

Topraklama ölçüm raporu örneği için tıklayınız