Harmonik Ölçüm Raporu

HARMONİK

Enerji dagıtım sistemlerinde sinüs formundaki bir gerilim kaynagı yarı iletken teknolojiye sahip bir sisteme uygulanırsa (DC veya AC Sürücü , UPS vb), sistemin verecegi akım cevabı kare dalga seklinde olacaktır. Sinüs formunda ve sistem empedansı oranında genlige sahip olması gereken bu akım dalga seklinin kare dalga olmasının nedeni içerdigi temel sebeke frekansı dısındaki sinüs dalgalarıdır. Temel sebeke frekansı ( 50 Hz) dısındaki diger sinüs formundaki bu akımlara "Harmonik " denir.

HARMONİK SEBEPLERİ

 • Elektrik makinelerindeki dis ve olukların meydana getirdigi harmonikler,
 • Çıkık kutuplu senkron makinelerde hava aralıgındaki relüktans degisiminin olusturdugu harmonikler,
 • Senkron makinelerde ani yük degisimlerinin manyetik akı dalga sekillerindeki bozulmalar,
 • Doyma bölgesinde çalısan transformatör mıknatıslanma akımları,
 • Indüksiyon ısıtma,
 • Kesintisiz güç kaynakları,
 • Statik VAr generatörleri,
 • Motor hız kontrol düzenleri,
 • Dogru akım ile enerji nakli (HVDC) ,
 • Enerji tasarrufu amacıyla kullanılan aygıt ve yöntemler,
 • Senkron makinelerinin hava aralıgı döner alanının harmonikleri,
 • Sebekedeki nonlineer yükler; dogrultucular, eviriciler, kaynak makineleri, ark fırınları, gerilim regülatörleri, frekans çeviriciler, v.b.
 • Desarj lambaları,
 • Direkt frekans çevirici ile beslenen momenti büyük hızı küçük motorlar,
 • Gelecekte elektrikli tasıtların yaygınlasması ve bunların akü sarj devrelerinin etkileri,
 • Akü sarj sistemleri.

HARMONİK KAYNAKLARI

 • Transformatörler
 • Döner makineler
 • Güç elektronigi elemanları
 • Dogru akım ile enerji nakli (HVDC)
 • Statik VAR generatörleri
 • Ark fırınları
 • Kesintisiz güç kaynakları
 • Gaz desarjlı aydınlatma
 • Elektronik balastlar
 • Fotovoltaik sistemler
 • Bilgisayarlar

Harmonik ölçüm raporu örneği için tıklayınız